Hemijski sastav materijala za modeliranje - Atelier by Lesja Karić

Hemijski sastav materijala za modeliranje

Atelier by Lesja KarićTajne zanataHemijski sastav materijala za modeliranje

Da li ste razmišljali, radeći sa materijalom za nadogradnju noktiju, o tome da su naši materijali hemijske supstance? Da biste bolje razumeli sve procese (šta se dešava sa noktima, kad se materijal steže šta smemo, a šta ne da radimo sa njim da bi modeliranje bude čvrsto), potrebno je da znate osnovne zakone hemije ili, bar, osnovne pojmove. Možemo zajedno da pogledamo između molekula i vidimo šta se tamo događa.

Polimeri veštački i prirodni

Polimeri (u prevodu sa grčkog ,, poli”, što znači ,, mnogo”) su neorganske i organske sirovine, koje se stvaraju putem mnogobrojnog ponavljanja raznih grupacija atoma, koji se zovu monomeri (,,mono” znači ,, jedan”), a spojeni su u dugačke makromolekule.

Svi materijali za nadogradnju noktiju se sastoje od miliona molekula, koji su spojeni u jedan lanac.
Monomer je u tečnom stanju, a polimer u čvrstom. Polimer nastaje od monomera, usled reakcije polimerizacije ili polikondezacije.

Polimeri su i kaučuk i belančevine. To su prirodna jedinjenja. U svakodnevnom životu, mi se stalno susrećemo sa polimerima, a oni mogu da budu prirodnog i veštačkog porekla.

Nokti su prirodan polimer.

Molekuli aminokiselina, pri dejstvu jedne na drugu, stvaraju polimer-protein. Jedna vrsta proteina je i keratin, koji je u osnovi noktiju.

Mnogo polimera je napravljeno veštačkim putem, kao rezultat polimerizacije, ali i materijala za nadogradnju noktiju. Znači, ono što je zajedničko za sve materijale koji su namenjeni za modeliranje noktiju, je to da su svi oni polimeri.

Struktura polimera

Najprostija struktura polimera je lančana. Ona predstavlja jedan lanac molekula, koji su poređani jedan do drugog. Polimeri koji imaju ovu strukturu su lakovi za nokte i lepak za tipse. Svi ti preparati mogu lako da se razruše običnim acetonom, za jako kratko vreme.

Mrežastu strukturu imaju monomeri, a oni imaju mogućnosti da stvaraju polimerne lance, koji predstavljaju komplikovane hemijske mreže u kojima se koriste veze. Mrežastu strukturu imaju akrilati prve generacije.

Pojačanu mrežastu strukturu imaju savremeni materijali za nadogradnju noktiju. U njihovoj osnovi leže već gotove mreže, koje jako liče na polimerne niti, koje su upletene u već postojeću mrežu, što umnogome doprinosi kvalitetu materijala. Takav hemijski sastav imaju samo jako kvalitetni savremeni materijali.

Nadam se da Vam je jasno da bilo koji dodatak, kao što su mehurići vazduha, masnoće ili prašina, smanjuje jačinu i kvalitet polimera. Jer, sve te stvari smetaju sjedinjavanju molekula monomera između sebe. Ako bismo nacrtali ovu mrežu, ona bi izgledala ovako:

STRUKTURA POLIMERA

LINARNA – MREŽASTA – MREŽASTA POJAČANA

REAKCIJA POLIMERIZACIJE

Polimerizacija je proces stvaranja monomolekularne sirovine (polimera), usled sjedinjavanja molekula niskomolekularne sirovine (monomera). Molekuli monomera, koji ulaze u sastav polimera, prave monomerni čvor. Obično se u monomernom čvoru javlja sirovina koja je sposobna da pravi nove veze sa drugim molekulima i time osigurava rast lanca.

Inicijator polimerizacije

Da bi proces polimerizacije počeo, neophodno je da se desi proces spolja. Takav pokretač zapravo je inicijator ili aktivator. Molekuli monomera ne mogu da se spajaju jedan sa drugim, ako nemaju inicijator. Molekul inicijatora, koji nosi određenu energiju, dodiruje molekul monomera i aktivira ga. Molekuli se kače za druge molekule i tako prenose energiju koja je dobijena od inicijatora. Šireći je dalje, pokreću proces polimerizacije. Proces polimerizacije traje sve dok svaki molekul ne bude priključen.

Rezultat: molekuli koji se spajaju među sobom u vidu lanaca i takvih lanaca je sve više i protiču sve dalje. Lanci koji se sastoje iz nevelike količine molekula monomera, zovu se oligomeri. Oligomeri nastaju kao rezultat nezavršene reakcije polimerizacije. Oni imaju izgled spojenih molekula monomera u lancu. To više nije monomer, ali još nije ni polimer, već supstanca koja ima prelazno stanje.

Iz tog razloga, oligomer ima gustu želatinastu konzistenciju i nadam se da Vam je jasno da su upravo takvi gelovi za modeliranje noktiju. Kad aktivator krene da radi svoje, dešava se da je slobodno kretanje lanaca poprilično otežano, jer su izuzetno dugački i teški. Zato oni počinju da se mrse, prepliću, motaju se u kolutove, smanjuje se brzina kretanja istih i materijal se steže. Tako se završava prva faza procesa polimerizacije (površna). Ali, reakcija polimerizacije nije potpuno završena sve dok i poslednji slobodni molekul ne zauzme svoje mesto u određenom lancu. Kao što znamo, vreme polimerizacije je od 24 do 72 sata.

Oligomer (gel) nastvlja proces polimerizacije samo kada ga ponovo aktivira UV svetlost, tada on završava svoj proces i postaje čvrst i trajan. Kod procesa polimerizacije akrila, aktivator je monomer, a za brzinu proseca je zaslužan katalizator koji ulazi u njegov sastav.

Katalizator

Kao što ste pročitali, konačno nadograđen nokat se polimerizuje do 72 sata. u zavisnosti od zadatih osobina od strane firmi koje proizvode materijal. Za to vreme, svi spoljašnji faktori koji utiču na materijal na noktima, neće ga učiniti jačim. Zato je to vreme kad klijent mora voditi računa o tome da ne radi stvari koje bi uticale na to.

Ali, hajde da vidimo sta se dešava ako se proces polimerizacije odvija brže.

Materijal se brže stvrdne u prvoj fazi i majstor, posebno početnik, neće uspeti lepo da ga rasporedi na noktu (akril), što će dovesti do brzog odvajanja veštačkog materijala od prirodne ploče. Sa povećanjem brzine reakcije, povećava se količina toplote koja se izdvaja (akril), tako se povećanoj brzini reakcije polimerizacije stvara velika količina kratkih i malo dugačkih lanaca. Samim tim, materijal postaje isuviše fleksibilan, ali ne i jak.

Akril tehnika je tehnika gde prilikom kupovine materijala treba da vodite računa, jer sve gore nabrojano jasno ukazuje da katalizator u sastav monomera treba da ulazi u jako malim količinama – 1% od opšte mase (akril), jer i oni mogu direktno da utiču na karakterne osobine noktiju, tako da preparati dobijaju različit kvalitet, jer je unutar njih različita količina katalizatora. Naravno da iz tog razloga postoje brzostežući i sporostežući monomeri.

U ovom članku sam želela da objasnim osnovne pojmove o sastavu materijala za nadogradnju noktiju. Nadam se da će data informacija pomoći svakom majstoru da formira u glavi pojam o procesu koj se odvija pri modeliranju.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *