Seminar za Make up - Atelier by Lesja Karić

Seminar za Make up

Atelier by Lesja KarićSeminar za Make up

Opis seminara:

Seminar je koncipiran da za dva dana postepeno uvede učenika u pravilan način šminkanja klijenata.

1.dan

• Upoznavanje sa materijalomj za rad: pribor koji koristimo prilikom šminkanja, struktura i svrha produkata koje koristimo prilikom make up-a
• Struktura lica i šeme za ispravljanje nedostataka na licu klijenta
• Pravilno senčenje lica
• Upoznavanje sa akvarel načinom rada
• Senčenje u akvarel tehnici na modelu

2. dan

• Neon tehnika senčenja (od tamnog ka svetlom)
• Osobenosti rada sa tom tehnikom
• Najpopularniji način šminkanja očiju (smouki, senčenje u više boja, nude i drugi)
• Finaliziranje radova

Napomena: polaznici mogu da ponesu svoj materijal, radi prilagođavanja rada sa njihovim produktima, ili da rade sa materijalom Akademije, koji kasnije mogu i da kupe.

Vreme trajanja: 2 dana shodno tematici, 8 sati sa jednim satom pauze. rad na 4 modela (sa nacrtima na face karti), koje polaznici nose kući, kao podsetnik.

CENA SEMINARA: 150 €

Fotografije sa seminara