Seminar za dokvalifikaciju i rad po novim principima - Atelier by Lesja Karić

Seminar za dokvalifikaciju i rad po novim principima

Atelier by Lesja KarićSeminar za dokvalifikaciju i rad po novim principima
28.07.2015 default-atelier

Upoznajte se sa potpuno novim načinom izrade noktiju uz pomoć tunela i primenom kamuflažnog gela. Seminar je namenjen majstorima koji imaju iskustvo u radu i pohađali su bazne seminare.