Seminar za 3D tehniku u modeliranju akrilom u boji - Atelier by Lesja Karić

Seminar za 3D tehniku u modeliranju akrilom u boji

Atelier by Lesja KarićSeminar za 3D tehniku u modeliranju akrilom u boji
22.05.2015 default-atelier

Seminar koji je koncipiran tako da polaznik uči razne elemente, u zavisnosti od doba godine, morske elemente, voće, ptice i slično. Seminar podrazumeva pojedinosti tehnike rada sa modelirajućim belim lakom, uz dodatak gelova u boji. Kombinovanja te dve tehnike i jednostavne brze dizajne za kratke ploče. Namenjen je majstorima koji žele da prošire asortiman usluga u salonu i iskažu svoju kreativnost. Pohađanje seminara ne zahteva predznanje.