Individualni seminar brzi komercijalni dizajn - Atelier by Lesja Karić

Individualni seminar brzi komercijalni dizajn

Atelier by Lesja KarićIndividualni seminar brzi komercijalni dizajn
28.07.2015 default-atelier

Kompletno upoznavanje sa najnovijim dizajnima u nail art-u za čiju izradu je potrebno 5-15 min i koji se primenjuje na kraju modeliranja.